Klachten en signalen

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik te werk ga, kan er onvrede of een klacht ontstaan. Het prettigst voor beide partijen is het om daar gezamenlijk over in gesprek te gaan. Zo kunnen we in samenspraak tot een passende oplossing komen. Voorbeelden van oplossingen zijn aanpassing van het behandelbeleid, doorverwijzing naar een collega of herstel van een gemaakte fout indien voor beide partijen mogelijk. Als we er onderling niet uit komen, is het mogelijk om contact op te nemen met een klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris kan adviseren over hoe het probleem op te lossen is. Dit kan door bemiddeling, of door het probleem voor te leggen aan een klachtencommissie. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP). Uitleg over de klachtenregeling die gehanteerd wordt, is hier te lezen.

Bij behandelingen die via 1nP lopen, is er een aparte regeling voor feedback, klachten en klantsignalen. Hierover is op de website van 1nP meer te lezen.