KOP-model

Het KOP-model, ontwikkeld door Paul Rijnders, is een praktische aanpak die veel gebruikt wordt binnen de BasisGGZ.  Je krijgt in korte tijd inzicht in de oorzaken van de klachten, wat er aan gedaan kan worden en met name ook wat je zélf kunt doen. Na een intakegesprek komen we tot de invulling van de volgende formule: K = O x P (KOP). Het vat op een eenvoudige wijze de kern van het probleem samen: ‘Hoe kun je verklaren dat klachten (K) niet uit de lucht komen vallen, maar het gevolg zijn van de combinatie van gebeurtenissen of life events (O) en de manier waarop men daarmee omgaat (P)?’ Deze aanpak is uitstekend geschikt voor de behandeling van diverse milde tot matige psychische klachten.