Kortdurende behandeling van verslaving

Hoe prettig middelen als alcohol, wiet en cocaïne ook kunnen zijn, wanneer het gebruik ervan niet meer alleen recreatief is, kan het tot problemen gaan leiden. Dit kan ook gelden voor verslavend gedrag zoals gokken, gamen of shoppen. Als dit problemen geeft in je dagelijks functioneren of wanneer het andere psychische klachten versterkt of in stand houdt, kan er gesproken worden van middelenmisbruik of verslaving.

In de behandeling zullen we eerst je motivatie voor verandering gaan onderzoeken. Je bent in de loop der jaren steeds meer gaan drinken, bent steeds vaker gaan gebruiken of na een leuke avond in het casino bleef je maar teruggaan. Waarschijnlijk was er in het begin vooral een prettig effect. Dat hebben verslavende middelen (of gedrag) met elkaar gemeen. Er komen prettige stofjes vrij in de hersenen, waar we het liefst steeds meer van willen. Het prettige effect van in het begin kan verdwijnen, je hebt steeds meer nodig of de nadelen komen steeds meer op de voorgrond te staan. We zullen je redenen om te gebruiken gaan onderzoeken en stil staan bij de keerzijde ervan. Ook zullen we nagaan wat het gaat opleveren om iets te veranderen, maar ook wat je dan misschien gaat missen of welke andere problemen dan meer naar voren komen. Als je besluit om te stoppen of te verminderen, maken we daar een gedegen plan voor. Je leert vaardigheden om je te sterken bij het uitvoeren van dat plan. Als blijkt dat andere psychische klachten een rol spelen, hebben we daar binnen de behandeling aandacht voor. Meestal komt daar meer ruimte voor als je gedrag al wat is veranderd. Voordat we de behandeling afsluiten, maken we een plan om het risico op terugval te verkleinen.

Er zijn goede mogelijkheden voor behandelingen van lichte problemen met verslavende middelen. Als de problemen complexer of ernstiger zijn, is een behandeling binnen de specialistische GGZ beter passend.