Privacy

Uw privacy is voor mij een groot goed. Als psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim, dat wettelijk geregeld is. Elke bij de behandeling betrokken hulpverlener heeft de plicht om te zwijgen over alles wat hem of haar bekend wordt in het kader van de behandeling. Zij zijn hiervan slechts ontheven na toestemming van de cliënt, door een wettelijke plicht tot gegevensverstrekking, of in het overleg met hulpverleners die deel uitmaken van de behandeleenheid en bij een ernstig conflict van plichten. De regels omtrent privacy zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en zijn onder andere op deze pagina na te lezen. Vraag er gerust naar als u hier meer informatie over wenst.

 

Informatie aan de zorgverzekeraar

Wanneer de behandeling vergoedt wordt door uw verzekeraar, ontvangt de verzekeraar een factuur waarop vermeld staat dat u behandeling heeft ontvangen bij Van Hoof Psychologie. In de factuur staat indien er specialistische ggz geleverd is standaard de hoofddiagnose vermeld waarvoor de behandeling is ingesteld. Deze informatie gebruikt de verzekeraar of gemeente alléén voor betalingsdoeleinden en voor geen enkel ander doel. Mocht u niet willen dat deze informatie vermeld wordt, dan kunt u daarvoor een speciaal formulier invullen. Vraag ernaar bij uw behandelaar. Bij behandelingen binnen de basis GGZ wordt geen informatie over uw klachten of diagnose verstrekt. 

 

Identificatieplicht

Sinds 1 juni 2009 geldt er in Nederland een identificatieplicht. De identificatieplicht geldt voor alle zorg die wordt gedekt door een zorgverzekering en wordt verleend in ziekenhuizen en poliklinieken, of specialistische zorg die in een zelfstandig behandelcentrum wordt gegeven. Dit houdt in dat de behandelaar bij de eerste afspraak naar een geldig legitimatiebewijs zal vragen. Neem dus een geldig paspoort, een Europese identiteitskaart of een rijbewijs mee.