Supervisie

Supervisie is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een therapeut. In het vak van psycholoog is niet alleen kennis over verschillende methodieken van belang, je zou kunnen zeggen dat dat pas de basis is. De methodes kunnen gezien worden als het gereedschap waarmee de therapeut werkt. Maar om te weten welk gereedschap je wanneer en hoe gebruikt, is ervaring en ontwikkeling nodig. Supervisie is, naast leertherapie, een essentieel onderdeel van deze ontwikkeling. In een eerste gesprek bespreken we je leerdoelen, die bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op het leren toepassen van vaardigheden en methodes of op het herkennen van je valkuilen als therapeut.

Er zijn mogelijkheden voor supervisie aan onder andere psychologen en behandelaren in opleiding tot cognitief gedragstherapeut of cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt en voor schematherapeuten in opleiding.

Kosten

Voor supervisie reken ik 110 euro per sessie (45 minuten), vrijgesteld van BTW. Neem gerust contact op voor meer informatie of bij een concrete aanvraag.