Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapie die je − voornamelijk door oefeningen −  leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. De effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort.

Wie heeft baat bij cognitieve gedragstherapie?
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van cognitieve gedragstherapie. Deze methode blijkt heel vaak een zeer effectieve psychotherapie te zijn. Vaak effectiever dan medicijnen, zeker op de langere termijn. In officiele richtlijnen is opgenomen dat cognitieve gedragstherapie de psychologische behandeling van eerste keus is bij angststoornissen, milde depressies, eetstoornissen, alcoholverslaving en impuls- en psychosomatische problemen (vermoeidheid, (hoofd)pijn, paniek, burn-out). Dit wil echter niet zeggen dat alle patiënten baat hebben bij cognitieve gedragstherapie, want de effecten kunnen per persoon verschillen. (Bron: www.vgct.nl)

Hoe gaat het in zijn werk?
Na een intakegesprek komen we gezamenlijk tot een model over de samenhang van jouw klachten met je persoonlijke stijl, je geschiedenis en de omstandigheden in je leven. We gaan gezamenlijk meer zicht krijgen op de oorzaken van gedrag dat jou belemmert of waarom je last hebt van moeilijke gevoelens. Daarna ga je stap voor stap aan de slag. Je kan daarbij denken aan het opzoeken van spannende situaties om zo je angst te leren overwinnen. Of om het doorbreken van vermijdingsgedrag als dat leidt tot eenzaamheid of depressie. Voor het slagen van de therapie is het belangrijk dat je vertrouwen hebt in je therapeut. Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om een open en gelijkwaardige relatie. De therapeut werkt nauw met je samen om tot verbetering van je klachten te komen. Zij probeert zo direct en zo concreet mogelijk aan te sluiten bij jouw problemen en laat je er zelf aan werken met huiswerkopdrachten.